Δευτέρα, 19 Ιανουάριος 2015 13:44

«ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Περιστερίου θα υλοποιηθεί πρόγραμμα «Σχολής Γονέων», από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμούς & Πρόνοιας του Δήμου Περιστερίου (ΟΠΑΑΠ) Ξένη Κορόγιαννη ενημερώνει τους γονείς ότι θα δημιουργηθούν ομάδες 18-20 ατόμων και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων συμμετοχής μέσω των Βρεφονηπιακών Σταθμών, θα υπάρξει ενημέρωση για τους τόπους, τις ημέρες και ώρες των συναντήσεων.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Στοχεύει στο να βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια, να προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, πνευματικές, κοινωνικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους, να αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών κ.ά.

Βοηθώντας τους νέους γονείς να ανταποκρίνονται στον πιο σπουδαίο ρόλο της ζωής τους με τα καλύτερα εφόδια, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για την όσο γίνεται καλύτερη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Άλλωστε η επιτυχία του προηγούμενου κύκλου προγράμματος Σχολής Γονέων είχε αποδείξει ότι έπρεπε να επανέλθουμε με ένα νέο κύκλο.

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ