Τετάρτη, 21 Ιανουάριος 2015 12:54

ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Απόφαση του Yπουργείου Παιδείας που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ θεσπίζει ηλικιακό όριο για την εισαγωγή μαθητών στις Σχολές Καλών Τεχνών αφού θεσπίζει ότι για να εισαχθεί ο ενδιαφερόμενος που έχει απολυτήριο Γυμνασίου δεν μπορεί να εισαχθεί εάν δεν έχει «κλείσει» τα 20 έτη

Συγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχουν: α) οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. β) Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων ως κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, μπορούν να εισαχθούν στις σχολές Καλών Τεχνών μόνον εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 20 έτη.

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ