Τρίτη, 07 Οκτώβριος 2014 13:38

ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ

Θύελλα προκαλεί η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, να φορολογήσει σαν εισόδημα τις παροχές σε είδος που δίνουν οι επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους προκειμένου να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.


Μπορεί το υπουργείο οικονομικών να προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τα εταιρικά κινητά, ωστόσο από το νέο έτος δωροεπιταγές, κουπόνια από σούπερ μάρκετ, ασφάλειες, αυτοκίνητα, κ.λπ. θα φορολογούνται κανονικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ζητούν αναλύσεις λογαριασμών από τις επιχειρήσεις που εργάζονται για να αποδείξουν πόσα τηλεφωνήματα για παράδειγμα είναι ιδιωτικά και πόσα πραγματοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση του έργου του εργαζόμενου. Αν τελικά τα τηλέφωνα έγιναν για δουλειά δε θα φορολογούνται!

Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΔΕ, οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά έτος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αν μια επιχείρηση δίνει το Πάσχα δώρο κουπόνι για την αγορά αρνιού από σούπερ μάρκετ - κάτι που συνηθίζεται - ο εργαζόμενος θα πληρώσει φόρο!

Στις παροχές σε είδος στους εργαζόμενους και στα συγγενικά τους πρόσωπα που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και συνεπώς προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα των εργαζομένων περιλαμβάνονται:

- Η αξία των αγαθών, που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες "δωροεπιταγές", καθώς και η αξία της αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που αντιπροσωπεύουν τα χορηγούμενα «κουπόνια».

- Η αξία των διατακτικών που χορηγούνται δωρεάν για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από συμβεβλημένα καταστήματα. Εξαιρετικά για τις διατακτικές σίτισης ως παροχή σε είδος λαμβάνεται το ποσό που υπερβαίνει τα 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.

- Η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών για δαπάνες που δεν πραγματοποιούνται για το συμφέρον της επιχείρησης αλλά για την κάλυψη προσωπικών, οικογενειακών ή άλλων δαπανών.

- Το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές, μέλη διοίκησης και συνταξιούχους των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας, ύδρευσης, παροχής αερίου, συνδρομητικών υπηρεσιών (π.χ. τηλεόραση) από την παροχή σε αυτούς ορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, νερού, φυσικού αερίου και συνδρομητικών καναλιών αντίστοιχα με μειωμένο τιμολόγιο ή άνευ ανταλλάγματος.

- Οι διάφορες πληρωμές που γίνονται απευθείας από τους εργοδότες σε τρίτους, όπως αυτές που γίνονται προς φροντιστήρια, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κατασκηνώσεις κ.λπ. και αφορούν την κάλυψη εξόδων διδάκτρων, βρεφονηπιακών σταθμών, κ.λπ. των ανωτέρω προσώπων, οι απευθείας πληρωμές που αφορούν την κάλυψη εξόδων συμμετοχής των προσώπων αυτών σε ημερίδες, προγράμματα ή σεμινάρια εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ή την κάλυψη συνδρομών σε περιοδικά και επιμελητήρια, που δεν αφορούν το αντικείμενο της εργασίας τους ή το επίπεδο της θέσης που κατέχουν, οι απευθείας πληρωμές που αφορούν την κάλυψη συνδρομών των προσώπων αυτών (σε γυμναστήρια, λέσχες κ.λπ.), καθώς και αυτές που αφορούν την κάλυψη ιατρικών εξόδων τους (π.χ. Check-up).

- Η παροχή της χρήσης εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας κατά το μέρος που υπερβαίνει το κόστος των προγραμμάτων χρήσης.

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ